Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn khen thưởng đột xuất cho học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

19:04 | 19/04/2019 271 lượt xem