Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn huy động xã hội hóa làm đường giao thông

19:35 | 11/03/2019 84 lượt xem