Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn: Hơn 600 ha chè bị cháy do nắng nóng kéo dài

11:29 | 25/04/2019 130 lượt xem