Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn hỗ trợ trồng mới 2.100 ha quế

19:11 | 30/04/2018 293 lượt xem