Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Văn Chấn gắn đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới

19:30 | 06/01/2018 556 lượt xem