Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Văn Chấn gắn đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới

19:30 | 06/01/2018 619 lượt xem