Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn gắn đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới

19:30 | 06/01/2018 728 lượt xem