Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Văn Chấn gắn đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới

19:30 | 06/01/2018 787 lượt xem