Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17:12 | 14/04/2019 127 lượt xem