TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17:12 | 14/04/2019 60 lượt xem