Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc chương trình NTM

19:52 | 12/10/2018 126 lượt xem