Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khắc phục bão lũ

19:12 | 08/05/2019 88 lượt xem