Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia BHXH

18:47 | 13/07/2019 41 lượt xem