Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn: 21 xã, thị trấn tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

17:12 | 14/04/2019 121 lượt xem