TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

19:54 | 22/08/2018 159 lượt xem