LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai công tác phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội

19:19 | 07/04/2018 269 lượt xem