TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát tình hình thực hiện Luật HTX tại huyện Trấn Yên

18:30 | 21/03/2019 55 lượt xem