TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ủy ban MTTQ phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

17:17 | 10/09/2018 248 lượt xem