TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

19:49 | 04/04/2019 141 lượt xem