KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

19:49 | 04/04/2019 285 lượt xem