Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

19:49 | 04/04/2019 226 lượt xem