TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tích cực chăm lo giúp đỡ hộ nghèo

18:55 | 03/04/2019 96 lượt xem