Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ huyện Văn Chấn tích cực chăm lo giúp đỡ hộ nghèo

18:55 | 03/04/2019 134 lượt xem