Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội năm 2019

19:12 | 10/06/2019 106 lượt xem