Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ủy ban dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

19:36 | 12/07/2016 275 lượt xem