TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

19:37 | 02/11/2018 449 lượt xem