Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019

11:56 | 17/04/2019 176 lượt xem