TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019

11:56 | 17/04/2019 163 lượt xem