TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10:55 | 10/07/2018 428 lượt xem