KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

UBND tỉnh triển khai công tác quân sự quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

19:04 | 17/01/2019 148 lượt xem