TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh triển khai công tác quân sự quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

19:04 | 17/01/2019 107 lượt xem