Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm

20:03 | 15/09/2018 171 lượt xem