Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của BCH Trung ương Đảng( khóa XII )

19:13 | 27/11/2017 295 lượt xem