Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

UBND tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của BCH Trung ương Đảng( khóa XII )

19:13 | 27/11/2017 205 lượt xem