Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh làm việc với một số doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

18:06 | 20/07/2016 1,001 lượt xem