TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh họp bàn về Đề án nâng cấp đô thị TP Yên Bái và TX Nghĩa Lộ

20:17 | 10/03/2018 354 lượt xem