Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm

19:32 | 16/04/2019 152 lượt xem