Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh đánh giá tình hình triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0

20:07 | 03/10/2018 280 lượt xem