Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc

17:17 | 11/01/2019 149 lượt xem