TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc

17:17 | 11/01/2019 120 lượt xem