Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019

18:01 | 28/04/2019 141 lượt xem