Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ quý IV/2017

19:59 | 28/10/2017 309 lượt xem