Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thị xã Nghĩa Lộ phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

19:35 | 10/03/2019 129 lượt xem