LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019

19:10 | 12/09/2019 59 lượt xem