Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2018.

19:38 | 09/03/2018 399 lượt xem