Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

16:01 | 08/07/2018 190 lượt xem