LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

16:01 | 08/07/2018 215 lượt xem