Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ quý II/ 2018

19:57 | 13/04/2018 126 lượt xem