Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

19:25 | 01/11/2018 596 lượt xem