Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ quý II/2019

10:55 | 04/04/2019 166 lượt xem