Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

20:01 | 12/09/2018 471 lượt xem