TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND huyện Trấn Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

20:01 | 12/09/2018 319 lượt xem