KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

UBND huyện Trấn Yên gặp mặt các doanh nghiệp, HTX tiêu biểu.

18:24 | 09/03/2019 156 lượt xem