Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm

19:25 | 01/11/2018 436 lượt xem