Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Mù Cang Chải triển khai Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

18:42 | 23/12/2018 410 lượt xem