Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ thời gian tới

17:48 | 11/06/2019 27 lượt xem