Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp sau Tết Nguyên đán ở Trạm Tấu đạt cao

18:40 | 27/02/2018 308 lượt xem