Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

TX Nghĩa Lộ luyện tập cho diễu diễn đường phố

19:36 | 15/09/2017 686 lượt xem