Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp

19:05 | 10/05/2018 165 lượt xem