TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Chế Tạo thi công được 28 km

20:07 | 10/02/2018 669 lượt xem