Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Chế Tạo thi công được 28 km

20:07 | 10/02/2018 382 lượt xem