LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Chế Tạo thi công được 28 km

20:07 | 10/02/2018 922 lượt xem