Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Chế Tạo thi công được 28 km

20:07 | 10/02/2018 804 lượt xem