Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tường thuật trận khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái lần thứ XVII năm 2019: huyện Văn Yên - huyện Lục Yên

22:59 | 21/03/2019 430 lượt xem