Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tường thuật trận chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Yên Bái năm 2019: Huyện Văn Yên - Huyện Văn Chấn

22:55 | 24/03/2019 1,031 lượt xem