Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tường thuật Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, năm học 2018 - 2019

00:52 | 01/06/2019 2,143 lượt xem