LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Tường thuật Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc, năm học 2018 - 2019

00:52 | 01/06/2019 2,338 lượt xem